Najbardziej znanym twórcą murali meksykańskich jest rzecz jasna Diego Rivera, który zdobył niegdyś zamówienie u samego Johna Davisona Rockefellera. Problem polegał na tym, że Rivera miał poglądy komunistyczne, stąd na muralu  dla amerykańskiego multimilionera przemycił postać Lenina, co przyczyniło się

Mimo że ta wielka artystka zmarła w 2014 roku, jej prace możemy oglądać w Polsce po raz pierwszy. Warto więc pędzić do Zachęty, gdyż Maria Lassnig to malarka o światowym poziomie geniuszu. Maria Lassing urodziła się w 1919 roku w Austrii.

The winter finally arrived to Warsaw, there is plenty of snow and pretty cold. In Mexico is still sunny and worm. Wherever you are, winter always offer interesting things to photograph, that's why we thought to invite yo for a