robonica5

Jaką płeć ma robotnica?

Jaką płeć ma robotnica to projekt, który wychodzi od książki naukowej, badającej socrealizm z perspektywy genderowej jako nurt w sztuce, który służył nie tyle propagandzie, co mitowi politycznemu, za który uznany został socjalizm. Dalsze badania zakładają wywiady etnograficzne z kobietami, które wchodziły w dorosłość w czasach scorealizmu. 

Książka

pol_pl_Jaka-plec-ma-robotnica-Analiza-symboli-realizmu-socjalistycznego-7844_1

W książce badane są symbole realizmu socjalistycznego, przedstawiając jego dokładną genezę w ujęciu mitycznym. Udowadnia, że realizm socjalistyczny, będący szczytowym punktem socjalizmu radzieckiego, działał wedle tych samych zasad, co mit lub baśń.

Ponadto zostaje tam podjęta próba zdefiniowania znaczenie opozycji genderowej w omawianym nurcie – rolę nie tylko kobiety lub ikonicznej robotnicy, lecz także mężczyzny oraz ikonicznego robotnika – która była osią całego socrealizmu. W autorskiej genderowej interpretacji dokonuje syntezy tych dwóch aspektów symboliki socjalizmu, opierając ją na opozycji wartości: męskie–niemęskie, kobiece–niekobiece.

Blog